onsdag 26 oktober 2011

Tingstad

Socknen har fått sitt namn från prästgården Tingstad (1331 Thingstath) . Namnet innehåller thing(s)stadher, 'tingplats' syftande på ett sådant här, troligen det äldsta inom Lösings härad.

Angående fakta om socknen finns mycket om detta att läsa på Wikipedia

Här en skröna om Tingstad kyrkas brudkrona.

Enligt flera äldre uppteckningar skall enligt traditionen i
Vagnsmossen ligga en guldvagn begravd. Enligt vissa uppgifter skulle särskilt Östra delen med en ”källa” (=öppet vatten?) benämnd Gullvagnskällan, ha avsetts. Denna är dock ej lokaliserad.
Vagnen har eftersökts vid upprepade tillfällen, och enligt traditionen även återfunnits men försvunnit på nytt, då skattsökarna sett eller yttrat något ofördelaktigt. Vid ett tillfälle kom spetsen av stången in i kyrkan innan vagnen försvann. Av denna gjordes Tingstads kyrkas brudkrona – eller enligt andra uppgifter nattvardskalken.

-----------------------------------------------------------------------------------

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar