torsdag 27 oktober 2011

Navestad gård

Navestad gård

Uppgifter hämtade från UV Öst rapport 2007:78
Brånnestad/Bjärby

Navestad. Äldsta skriftliga belägg från 1399, Nafuadstadhom. Möjligen kan förleden stå för det fornsvenska mansnamnet Navar. Slutleden, stadhar, har betydelsen ställe eller plats. Jordeboken från år 1543 upptar två skattehemman (Franzén 1991).

De båda skattehemmanen är Ståltorpet och Nestorstorpet. Idag finns bara Ståltorpet kvar. Nestorstorpet försvann för några år sedan.

Navestad gårds ägor har en yta av 81 ha fördelat på 48 ha åker, 20 ha skogs- och hagmark, 9 ha kulturbeten. Jordart: Lera, dungjord, svartmylla och klappersten. Manbyggnad är byggd 1820-talet och restaurerad efterhand.


Ekonomibyggnader uppfördes 1936, cementerad. Djurhållning 4 hästar, 2 unghästar, 34 kor, 15 ungdjur, 1 tjur, svin till husbehov och ett 40-tal höns. Traktordrift.
Arealen är rörtäckdikad efter plan. Gården till släkten 1935 genom köp.
På ägorna finns en del fornminnen samt en fornborg, Stensborg.
Innehavare: Burt V. Andersson f. 1903, Son till E. E. Andersson och hans hustru Maria född Rönholm.
Hustru: Helfrid född Karlsson, barn: Britt född 1939
(Ovanstående upppgifter är hämtade ur ”Gods och gårdar i Östergötland år 19??”

En modell av Navestad gård finns i vår lokal. Den återger ungefär hur gården såg ut 1930-talet. Ett kompendium finns som kort visar utvecklingen från år 1636 till nutid.


---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar