måndag 16 januari 2012

Skogstorp/Swältan

Skogstorp/Swältan (Brånnestad gård, S:t Johannes, Norrköping)

Kallades förr Swältan, förmodligen på grund av dess magra marker.
Torpet är ett 1700-talstorp tillhörande Brånnestad gård.

Franzen – Bebyggelsenamn i Lösings härad: Torpet Swältan 1745, enligt beskriving till karta av år 1758 har torpet ”åker på mager sand- och mojord”. Vilket kan ha sin riktighet eftersom torpet ligger i anslutning till skogen (mest tall) och ett kärrområde.

Beskrivning enl karta av år 1759 är:
Torpet Swältan kalladt har åker på mager sand- och mojord á 2:a kornets äring (avkastning).
Kärr och Lindwall till täppan.
Till kalvfbete inhägnadt
Äng till Swältan i kärret, gifver mossblandadt starrhö ¾ lass af tunl
Backe med tall- och granskog bevuxen.

Var förr soldattorp men blev omkring år 1920 lägenhet utan jord.
Blev sedan fritidshus men är nu åter igen ett åretruntboende tillhörande Navestad Villasamhälle med adress Blåklockevägen 20.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Swältan/Skogstorp (Brånnestad gård, S:t Johannes, Norrköping) in- och utflyttningar i torpet
År 1819       
Inflyttade familjen        Utflytt 1812
Torpare: Erik Lindqvist    f. 1764   
Hustru: Maja Lena Persdotter    f. 1768   
Son: Per    f. 1797   
Son: Johan    f. 1801   
Dotter: Maja Lena    f. 1808   
       
År 1813       
Torpare: Nils Nilsson    f. 1749    Utflytt 1813
Hustru: Stina Månsdotter    f. 1771   
Son: Niclas    f. 1799   
       
Livgrenadjär: Isac Hagberg    f. 1788    d. 1814
Hustru: Maja Jaensdotter    f. 1782    Utflytt 1814
Son: Jan Olof    f. 1808   
Dotter Kajsa Greta    f. 1811   
       
År 1817       
Torpare: Inge Nilsson    f. 1775    Utflytt 1818
Hustru: Catharina Andersdotter    f. 1781    d. 1818
Son: Nils    f. 1805   
Dotter: Brita-Stina    f. 1807   
Dotter: Anna Cajsa    f. 1813   
Dotter: Maja Lena    f. 1815   
Piga: Brita Andersdotter    f. 1789   
       
Torpare Olof Sohlberg    f. 1762    Utflytt 1822
Hustru: Anna Johansdotter    f. 1785   
Dotter: Johanna Sophia    f. 1805    Utflytt 1819
Fosterdotter/Piga       
Cajsa Lisa Andersdotter    f. 1807    Utflytt 1822
Dotter: Lena    f. 1814   
Dotter: Inga Lovisa    f. 1818   
       
Enkling: Johan Fredrik    f. 1767   
Enkan: Stina Månsdotter    f. 1771   
       
År 1820       
Son: Johan Fredrik    f.1821    Utflytt 1822
Son: Olof Sohlberg    f. 1799   
Piga: Inga Göransdotter    f. 1797    Utflytt 1821
       
År 1822       
       
Torpare: Carl Appelqvist    f. 1796    Utflytt 1836
Hustru: Anna Greta Carlsdotter    f. 1795    Utflytt 1836
Son: Johannes    f. 1819    Utflytt 1836
Dotter: Anna    f. 1822    Utflytt 1836
Dräng: Anders Hansson    f. 1805    Utflytt 1824
       
År 1824       
Son: Carl August    f. 1825    Utflytt1836
Son: Svante Magnus    f. 1829    Utflytt 1836
Piga: Anna Månsdotter    f. 1808    Utflytt 1829
Tjänstedr. Carl Erik Sandqvist    f. 1814    Utflytt 1831
       
År 1831       
Dotter:  Carolina Wilhelmina    f. 1833    Utflytt 1836
Dräng: Carl Otto Björling    f. 1812    Utflytt 1836
Piga: Anna Greta Svensdotter    f. 1814    Utflytt 1836
       
År 1836       
Familjen Appelqvist        Utflytt 1836
       
Dräng: Carl Erik Sandqvist    f. 1814    Utflytt 1838
Hustru: Maria Johansdotter    f. 1814    Utflytt 1838
Fosterson: Anders Petter    f. 1827   
Lärlingen: Anders Danilsson    f. 1822    Utflytt 1838
Dräng: Gustav Hans Gustavsson    f. 1828    Utflytt 1838
       
År 1841       
Torpare Göran Bergström    f.1794    Utflytt 1845
Hustru: Britta Andersdotter    f. 1795    Utflytt 1845
Son: Carl Gustav    f. 1826    Utflytt 1845
Son: August Efraem    f. 1836    Utflytt 1845
Dräng: Olof Samuelsson    f. 1818    Utflytt 1845
       
Torpare: Johan Petter Johansson    f. 1818    Utflytt 1846
Hustru: Annmarie Andersdotter    f. 1810    Utflytt 1846
Dotter: Anna Charlotta    f. 1842    Utflytt 1846
Son: Johan Fredrik    f. 1843    Utflytt 1846
       
Fortsättning följer…
Ska också försöka få till detta i tabellformat för att få det mer lättläst.     

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar