måndag 16 januari 2012

Snuggan/Sjöhagen

Snuggan eller Sjöhagen (Brånnestad gård, S:t Johannes, Norrköping)

Franzen – Bebyggelsenamn i Lösings härad
Snuggan, även benämnt Sjöhagen från 1790 enl kyrkboken. Snugga = litet stycke, mark av mindre storlek. Namnet Sjöhagen för att det förmodligen var en hage nre vid sjön där det sedan byggdes ett torp. Länk: http://www2.sofi.se/SOFIU/topo1951/_cdweb/_s2ex001/308219a1/p4/0000156a.pdf
Torpet finns ej kvar idag, finns inga rester alls av det. Det låg på stenbunden mark vid Ensjöns kant nedanför Nyalund.

Beskrivning enl karta av år 1759 är:
Torpet Snuggan har mycket swår och stenbunden åker på örjord, kan användas till 2:a kornet då ej för stark torka infaller.
Stenbackar uti Löckan (lyckan?? liten, inhägnad åker- eller ängsmark) med björk- och tallbuskar.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Snuggan eller Sjöhagen (Brånnestad gård, S:t Johannes, Norrköping) in- och utflyttningar i torpet

År 1790 inflyttade familjen       
Torpare: Olof Olofsson    f. 1739   
Hustru: Stina Olofsdotter    f. 1739    d. ??
Sonhustru/änka Lisa Jonsdotter    f. 1771   
       
Åren 1809 – 1819        
Änkling: Olof Olofsson    f. 1739   
Piga: Anna Svensdotter    f. 1759   
Dräng: Jonas Jonsson    f. 1794   
Dräng: Jonas Eriksson    f. 1792   
Dräng: Erik Eriksson    f. 1800   
Dräng: Carl P Jansson    f. 1797    Utflytt 1818
Piga: Stina Olofsdotter    f. 1802   
       
Åren 1820 – 1824        
Änkling: Olof Olofsson    f. 1739    d. 1820
       
Piga: Anna Svensdotter    f. 1759    Utflytt 1821
Dräng: Anders Andersson    f. 1774    Utflytt 1820
Hustru: Catarina L Andersson    f. 1768    Utflytt 1820
Dotter Catarina    f. 1806    Utflytt 1820
Dräng: Olof Jonsson    f. 1800    Utflytt 1821
Dräng: Nils Hultgren    f. 1777    d. 1821
Hustru: Anna Greta        Utflytt 1822
Son: Nils Petter    f. 1811    Utflytt 1822
       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar