söndag 4 december 2011

Ståltorpet


Nedanstående uppgifter hämtade från UV Öst rapport 2003:22
Väg E22 Norrköping (Navestad) – Söderköping

Navestad 3:1, Ståltorpet, 4771 A, S:t Johannes sockenbeskrivning

Beskrivning: Ståltorpet består av två bostadshus, beläget på på västra sidan av Lundsbacken. Det äldsta är en enkelstuga uppförd av liggande timmer med bevarade urknutar. Byggnaden kan var uppförd på 1700-talet då det visar en del ålderdomliga drag. Bostadshuser är tyvärr förfallet och växtligheten tränger in från alla håll. Tät vegetation gör det omöjligt att besiktiga huset.

Historik: Vid en förrättning från 1758 finns ett ryttartorp beläget på samma plats som det nuvarande huset. Ryttartorpet tillhörde Navestad och låg utmed den gamla landsvägen på utmarken.

Kulturhistorisk värdering: Det f d ryttartorpet representerar en mycket ålderdomlig byggnadstyp. Så trots det oerhört förfallna skicket tillmäts det ett stort kulturhistoriskt värde.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Siste knekten hette Johan, Alfred Ståhl, född 1867-02-03.
Gift med Anna, Maria Hallgren född 1866-09-04
Han tillhörde andra livgrenadjärregementet och avgick i början av 1900-talet när knektsystemet avskaffades.

1912 bodde här Rättare Karl Axel Blom. Källa: Stadsarkivet
Torpet består av 1 rum o kök plus vind och är numera sommarstuga.


Ståltorpet idag (2011)
-------------------------------------------------------------------------------

2 kommentarer:

  1. Hej,
    Igår,25/9, började rivandet av Nestorstorpet. Den siste hyresgästen Peter Gyapay avled i somras och kommunen har alltså beslutat om rivning. På bilden är det inte Ståltorpet utan Nestorstorpet. Ståltorpet revs i början av 00- talet,tror jag. Mvh Richard Michelin, granne med torpet

    SvaraRadera
  2. Det är Nestorstorpet, vi hyrde det ett tag av kommunen som sommarnöje

    SvaraRadera