torsdag 3 november 2011

Åselstad gård

Benämns Atlestadom år 1457 (Bebyggelsenamn i Tingstad – G. Franzén). Förled från fornsvenskans mansnamn Atle. Stadom kan betyda ställe eller plats. Ur Jordeboken 1543, upptar ett skatte- och två frälse- och ett kyrkohemman.

Åselstad rusthåll nr 64, Carl Bard ska ha bott här i början av 1800-talet. Läs mer i länken.

Jag har här två varianter av fakta om Åselstad gård. Förmodligen ur samma slags bok men skrivet under olika årtal.

Av gården finns idag endast grunderna kvar och det som är kvar av ankdammen. Man kan se att det varit en fin park till gården en gång.

1: Area: 60 ha åker, 100 ha skog- och hagmark, 10 ha kult. betesmark.
Jordart: övervägande lermylla. Skogsbestånd: Barrskog med inslag av lövträ.
Manbyggnad: ombyggd och moderniserad är 1935, två flyglar, restaurerade. Ladugård, stall och loge uppfört för omkr. 40 år sedan, cementerade och delvis moderniserade.
5 hästar, 4 unghästar, 1 tjur, 35 kor, 13 ungdjur, Traktordrift. Arealen täckdikad delvis efter plan.
Gården till släkten 1934 genom köp av nuvarande ägare från Alfred Eriksson. Egendom äger en kvarn (Åselstad kvarn). Å gården fanns tidigare ett gjuteri.
Ägare: Carl Leander Carlsson född 27/2 1891
Gift med: Agda Carlsson född 22/2 1897
Barn: Birgit Linnéa född 1925
(Ovanstående upppgifter är hämtade ur ”Gods och gårdar i Östergötland” år 1940)

2: Åselstad gårds ägor har en yta av 101 ha fördelat på 50 ha åker och 51 ha skog, mm.
Manbyggnad är uppförd i början av 1800-talet, av trä, innehållande 8 rum, 1 kök, 2 hallar och källare. Den är ombyggd, restaurerad och moderniserad är 1925 då el, vatten, avlopp, cv, vv, wc och badrum installerades.
Firma: Åselstad hönseri. Byggnation av trä 1952, ca 5 000 höns enligt uppgift från en kvinna som arbetat där under den tiden det var äggproduktion där. 2 äggkläckningsmaskiner, 30 kycklingbatterier.
Innehavare: Ing. Gösta Olenby
Hustru Inez Olenby, barnen Gun, Jan och Krister.
Åselstad gård förfogar över vackra stränder vid Ensjön. Dessa stränder har exploaterats för sommarstugebebyggelse. Byggnadsplan upprättades 1947 av ägaren, ingenjör Gösta Olenby, och fastställdes samma år av länsstyrelsen. Omkring 150 norrköpingsbor ha här redan färdigställt sina sportstugor och njuta av friluftsliv under sommrarna. Såväl press- som kommunal- och fackmän ha betecknat sportstugeområdet såsom ”ett område med Kolmårdskaraktär, som utgör en lunga och en pulsåder för Norrköping”.
(Ovanstående upppgifter är hämtade ur ”Gods och gårdar i Östergötland” år 19??)

---------------------------------------------------------------------------------------

1 kommentar:

  1. Hej
    Hur får man kontakt med er. Har bott på åselstad gård

    SvaraRadera