torsdag 3 november 2011

Brånnestad gård

 Brånnestad – Brandstadhum 1405 – Brandstadha 1447. Förleden kan ha betydelse brand.
Upptar två skattehemman enligt jordeboken 1545. Livgrenadjärstorp nr 61/Brandtorp och Nytorp
(Bebyggelesenamn i Lösings härad – Fransén)

Brånnestad Gård (huvudbyggnaden)
Areal: 188 ha fördelat på 85 ha åker, 133,68 ha skog- och hagmark.
Jordart: dungjord på lerbotten, något styv lerjord. Huvudsakligen barrskog, något nyplanterad lövskog.
Manbyggnad uppförd 1935, arrendebostad omkring 1900.
Ladugård och loge uppförd 1901, cemenetarad gödselstad med urinbrunn. 6 hästar, 3 unghästar, 35 á 40 kor, 10 ungdjur, 1 tjur. Besättningen reakt. Fri. Åkerarealen till största delen rörtäckdikad.
Ägare: Grosshandlare K. E. Johanssons stbh, född 18/2 1874.
Gift 3/3 1911 med Karolina Eleonora född Holmer
Barn: Anna Karin född 2/5 1912, Britta-Stina född 18/4 1913
(Ovanstående upppgifter är hämtade ur ”Gods och gårdar i Östergötland” år 1940)

Brånnestad gård (arrendatorbostaden)
Arrendator (sedan 1927): Folke Karlsson född 30/5 1894 och David Karlsson född 31/12 1894
Söner till Gustaf Leonard Karlsson och hans hustru Klara Kristina Nilsdotter.
David Karlsson gift med Dagny, född Bye.
Barn: Hans, Britta, Ingrid, Stig
(Ovanstående upppgifter är hämtade ur ”Gods och gårdar i Östergötland” år 1940)

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar