måndag 5 december 2011

Livgrenadjärstorp nr 61/Brandtorp

Livgrenadjärstorp nr 61/Brandtorp
(Brånnestad gård, S:t Johannes, Norrköping)
Siste knekten hette Brandt, Anders Petter (Carlsson) född 1838-04-18.
Brandt tillhörde andra livgrenadiärregementet, Brånnestad, S:t Johannes.
Han avgick i början på 1900-talet då knektsystemet avvecklades.

Torpet är numera sommarbostad. Bostadshuset är idag beklädd med eternitplattor.
En brunn med pump finnes på tomten.
Vedboden – ladan är möjligen om/tillbyggd år….

Björkallé en bit vägen upp till stugan minner om allén som var från Brånnestad gård
Trädgård finnes med gamla fruktträd och ett fd trädgårdsland.

En brunn vid fotbollsplanen vid skogsbrynet. Sommarvatten till betet för korna? Reserv till Brandtorp? Allmän brunn för de som hade Nytorp som sommarstuga innan den revs.

En krutkällare tillhörande Brandtorp, byggd av slagg, tjocka väggar, fanns i skogen strax ovanför grusplanen mellan Frinavet och Atriumhusen. Där förvarades det krut och sprängämnen som knekten använde sig av i striderna.
Ett stenbrott var i berget ovanför detta. Rester av stenbrytning syns tydligt.

Brandtorp - bostadshuset

Brandtorp - lada, vedbod
----------------------------------------------------------------------------------------

Livgrenadjärstorp nr 61/Brandtorp
(Brånnestad gård, S:t Johannes, Norrköping)
in- och utflyttningar i torpet.
Åren 1809- 1824


Livgrenadjär Carl Petter Landfors
f. 1785, 23 okt

Hustru: Stina Margareta Eriksdotter
f. 1788

Mor till Carl Petter: Anna Lovisa
f. 1750
d. 1812, 21 aug
Son: Anders Petter
f. 1812, 31 aug
d. 1812, 15 nov
Son: Carl Erik
f. 1813, 3 nov

Son: Johan Fredrik
f. 1816, 27 aug
d. 1818, 20 feb
Dotter: Anna Augusta
f. 1818, 14 dec

Son: Nils Gustaf
f. 1821, 10 april

Dotter: Ulla
f. 1824, 29 april
Piga: Anna Lisa Eriksdotter
f. 1800, 12 aug

Hitkom 1812
Utflytt 1814

Änkan Anna Stina Stenström
f. 1797, 3 mars

Hitkom 1812
Utflytt 1814

Pigan: Catharina Månsdotter
f. 1787, 28 juni

Hitkom 1813
Utflytt 1821

Dräng Anders Eriksson, Brånnestad g.
f. 1794

Piga: Hedda Holmgren
f. 1790

Dotter: Mathilda OÄ
f. 1822, 2 feb
Åren 1824 – 1831


Livgrenadiär Anders Hagberg
f. 1792

Hitkom 1824 i oktober


Hustru: Inga Lena Berg
f. 1788
d. 1829
Dotter: Anna Lisa
f. 1827, 9 april
Åren 1832 – 1835


Livgrenadiär Nils (Kind) Pehrson
f. 1800, 19 sept
d. 1834, 19 dec
Hustru: Anna Sofia Andersdotter
f. 1799, 31 sept

Dotter: Gustava Carolina
f. 1825, 16 jan

Dotter: Anna Sophia
f. 1826, 8 jan

Hitkom 1828


Dotter Johanna Lovisa
f. 1829, 1 mars

Son: Petter August
f. 1832, 26 juni

Änkan och barn
utflytt 1835

Pigan Christina Elisabet Mörk
f. 1812, 7 dec

Dotter Marie Magdalena OÄ
f. 1835, 16 mars
Åren 1835 – 1861


Livgrenadjär Jonas Brandt
f. 1813, 15 maj

Hustru: Inga Danielsdotter
f. 1811, 20 maj

Hitkom 1835


Pigan Lena Danielsdotter
f. 1820, 23 mars

Hitkom 1835


Son: Carl August
f. 1836, 10 feb
Utflytt 1855
Son: Jonas Petter
f. 1838, 30 juni
Utflytt 1861
Son: Frans Ferdinand
f. 1841, 22 april
Utflytt 1858
Dotter: Christina
f. 1844, 20 april
Utflytt 1861
Dotter: Catharina Albertina
f. 1847 23 jan
Utflytt 1861
Dotter: Catharina Sofia
f. 1850, 12 juli
Utflytt 1861
Piga: Lena Christina Björling
f. 1820, 23 mars

Hitkom 1836

Utflytt 1840
Dagarbetare: Anna Sofia Nilsdotter
f. 1826, 8 april

Hitkom 1842

Utflytt 1846Åren 1861 – 1867


Livgrenadiär Anders Petter Brandt
f. 1838, 6 april

Hustru: Johanna Lind
f. 1835, 18 april

Dotter: Josifinna Welhemina
f. 1862, 26 april

Son: Gustav Markus
f. 1836, 31 aug

Son: Oskar Fredrik
f. 1865, 4 april

Son: Carl Hjalmar
f: 1866, 23 nov
d. 1866, 6 dec
Son: Erik Sigfrid
f. 1867, 11 nov
Dräng: Jonas Brandt
f. 1838, 22 april
d. 1862, 5 feb
Piga: Catarina Albertina
f. 1847 23 jan
Utflytt 1864
Dräng: Anders Magnus Söderberg
f. 1846, 28 aug

Hitkom 1866

Utflytt 1866
Piga: Anna Lind
f. 1847,  7 maj

Hitkom 1866

Utflytt 1867
Dräng: Anders Peter Person
f. 1837, 25 sept

Hitkom1866

Utfl 1867, 16 april
Dräng: Alfrid Johansson
f. 1851, 16 mars
Åren 1867 – 1870


Piga: mathilda Jodefina Andersdotter
f. 1849, 27  okt

Hitkom 1867

Utflytt 1868
Dräng: Otto William Kratz
f. 1848, 8 sept

Hitkom 1866

Utflytt 1870
Dräng: Gustav Albert Söderblom
f. 1838, 22 april

Hitkom 1867  

Utflytt 1868
Dräng: Johan Fredrik Sandberg                
f. 1847, 30 okt

Hitkom 1870


Piga: Hilda Augusta Lind
f. 1847, 30 okt

Hitkom 1868

Utflytt 1870Åren 1879 – 1875


Son: Carl Hjalmar
f. 1871, 21 juni

Son: David
f. 1873, 22 okt

Tvillingar dotter: Sigfrid
f 1875, 26 okt
d. 1875, 14 dec
Dotter: Dödfött
f. 1875, 26 okt
Åren 1876 – 1881


Dotter: Ester Maria
f. 1877, 4 juli

Dotter: Anna Eleonora
f. 1880, 3 mars

Dräng: Gustav Adolf Sandberg
f. 1850, 26 sept
Utflytt 1875
Dräng: Carl Johan Carlsson
f. 1856, 26 aug
Utflytt 1879
Dräng: Johan Alfred Borgström
f. 1855, 14 maj

Hitkom 1875

Utflytt 1877
Dräng: Samuel Öström (skoarb.)
f. 1849, 28 sept
Hitkom 1879Åren 1881 – 1886


Son: David
f.1873, 22 okt
d. 1884, 28 aug
Dräng: Gustav Erik Källström
f. 1851, 19 feb

Hitkom 1881

Utflytt 1881
Piga: Clara Maria Andersdotter
f. 1852, 16 jan

Hitkom 1881

Utflytt 1882Åren 1887 – 1891


Dotter: Josefina Wilhelmina
f. 1862, 26 april
Utflytt 1888
Son: Gustav Martin
f. 1863, 31 aug
Utflytt 1890
Son: Oskar Fredrik
f. 1865, 4 jan
Utflytt 1890
Son: Erik Sigfrid
f. 1867, 11 nov
Utflytt 1890
Son: Karl Hjalmar
f. 1871, 21 juni
Utflytt 1889
Dräng: Samuel Öström
f. 1849, 28 sept
Utflytt 1890Åren 1891 – 1895


Förre Livgrenadjären (Skomakaren)


Anders Petter Brandt
f. 1838, 4 juni

Hustru: Johanna Lind
f. 1835, 18 april

Dotter: Ester Maria
f. 1877, 7 april

Dotter: Anna Eleonora
f. 1880,  3 mars

Utflyttade familjen

Utflytt 1891Rekryt: Karl Arvid Brandt
f. 1872, 19 nov

Hustru: Jenny Matihilda Andersdotter
f. 1872, 24 mars

Hitkom 1891


Dotter för äktenskapet


Edit Ingeborg Andersdotter
f. 1891, 10 okt

Son: David Emanuel
f. 1895, 23 mars
Åren 1896 – 1900


Livgrenadjär Karl Arvid Brandt
f. 1872, 16 nov

Hustru: Jenny Matihilda Andersdotter
f. 1872, 24 mars

Edit Ingeborg
f. 1891, 10 okt

Son: David Emanuel
f. 1895, 23 mars

Dotter: Agda Elisabet
f: 1897, 10 juli

Utflyttade med familjen

Utflytt 1899, 10 augJordbr.arb. Karl Johan Johansson (bror)
f. 1838, 9 okt

Hitkom 1899


Syster: Anna Greta Jonsdotter
f. 1841, 27 feb

Son: Karl Werner
f. 1884, 9 okt

Utflyttade

Utflytt: 1900Livgrenadjär Gustav Albert Djerf
f. 1880, 24 april

Hitkom 1900 11 mars

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar